Soutěže v kraji

Krajská liga mužů Moravskoslezského kraje Zápasy Tabulky
Krajská soutěž mužů Moravskoslezského kraje Zápasy Tabulky
Liga starších žáků "A" 2005-2006 Zápasy Tabulky
Liga starších žáků "B" 2005-2006 Zápasy Tabulky
Liga mladších žáků "C" 2007-2008 Zápasy Tabulky
Liga mladších žáků "D" 2007-2008 Zápasy Tabulky
Krajská liga přípravek Moravskoslezkého kraje Zápasy
Výchova talentované mládeže Zápasy Tabulky
Minihokej Moravskoslezkého kraje Zápasy
Přátelská utkání či turnaje Zápasy Tabulky

Zdroj: www.hosys.cz